Komplett-Oppvarming.no
  Komplett Oppvarming AS      Telefon: 33 19 95 53

  Kategorier
ASKEAVSUGER
AKUMULATORTANKER
BIOMAX PELLETSKJELE BOLIGHUS
BIO-THERM HESTGJØDSELBRENNER
BIOVARME
DIESELTANKER
ELPAN-WANPAN VARMELISTER
ENERGIMÅLERE
FLIS OG PALLEHUGGERE
EMBALASJE-POTETSEKKER
FLISFYRING
FILTER TIL VANNBÅREN VARME
FLISSILOER
GULVVARME
HOBBY VEKSTHUS
HALM/VEDBRENNER
KULVERTRØR-MAXITHERM
LADDOMAT
OLJE OG GASSBRENNERE
PELLETERINGSANLEGG
PUMPER
PELLETSBRENNERE
RØR
REMS RØRVERKTØY
RØYKAVSUG
Røykrørstermostat
STØVSUGERE
SOLVARME
SHUNTMODELLER
Swebo FBS Styring
TRANSPORTSYSTEM PELLETS
TREPELLETS
VED OG PELLETSFYRTE ANLEGG
 • arimax 240
 • arimax 35 +
 • villakjelen komplett pelletskjele
 • arimax 60
 • Orlan gasogen
 • Allmat vedfyrt varmluft
 • Biomax 16 kw pelletskjele
 • Biomax 30 kw pelletskjele
VEDUTSTYR
VARMEVIFTER
VARMTVANSBERDERE
VARMEELEMENTER
VARMEVEKSLERE
LEVERTE ANLEGG
VINDMØLLER
MASASJEKREM
RIBBERØR
STARING SEMENT OG MINIBLANDERE
STAV VIBRATORER-JORDSTAMPERE-PLATEVIBERATORER

KONTAKT OSSarimax 35 +

arimax 35 <br>produktblad 5h3wah12.pdf
I Arimax underförbränningspanna matas bränslet genom
luckan på pannans övre sida till eldstaden. En stor eldstad underlättar
uppvärmningsarbetet betydligt tack vare den långa brinntiden. En ren
förbränning vid hög temperatur minskar bränsleförbrukningen och pannans
sotningsbehov, när pannan en gång har justerats är den mycket ekonomisk
att använda.


Bränslets förbränning sker i två faser:
- Bränslet förgasas på rostret under inverkan av glödbädden och primärluften
- En förvärmd sekundärluft blandas med gaserna, varvid förbränningen sker fullständigt i pannans efterbrännkammare.Vid sidan om en panna med omvänd förbränning är
underförbränningspannan, tack vare förbränningens effektivitet, den
bästa panntypen för fast bränsle

Produktblad
ARIMAX 35 + su1pb3h3.pdf