Komplett-Oppvarming.no
  Komplett Oppvarming AS      Telefon: 33 19 95 53

  Kategorier
ASKEAVSUGER
AKUMULATORTANKER
BIOMAX PELLETSKJELE BOLIGHUS
BIO-THERM HESTGJØDSELBRENNER
Sekkesymaskin
BIOVARME
ELPAN-WANPAN VARMELISTER
ENERGIMÅLERE
FLIS OG PALLEHUGGERE
FLISFYRING
FILTER TIL VANNBÅREN VARME
FLISSILOER
GULVVARME
HOBBY VEKSTHUS
HALM/VEDBRENNER
KULVERTRØR-MAXITHERM
LADDOMAT
OLJE OG GASSBRENNERE
 • Fremo villabrenner olje
 • Gassbrenner villa
PELLETERINGSANLEGG
PUMPER
PELLETSBRENNERE
RØR
REMS RØRVERKTØY
RØYKAVSUG
Røykrørstermostat
STØVSUGERE
SOLVARME
SHUNTMODELLER
Swebo FBS Styring
TRANSPORTSYSTEM PELLETS
TREPELLETS
VED OG PELLETSFYRTE ANLEGG
VEDUTSTYR
VARMEVIFTER
VARMTVANSBERDERE
VARMEELEMENTER
VARMEVEKSLERE
VINDMØLLER
MASASJEKREM
RIBBERØR

KONTAKT OSSOLJE OG GASSBRENNEREOlje- og gassbrennere


Vi forhandler Fremo
olje- og gassbrennere.


 


Eksempel:


Oljebrenner HF-520


Dette er en automatisk høytrykks oljebrenner utstyrt med kompo- nenter levert fra ledende produsenter i Europa.


Alle hovedkomponentene sitter oversiktlig plassert på brenneren og er lette å komme til og HF-520 har Eurokontakter ferdig koblet.


Elektronikk sørger for en flertrinns, enkel regulering av brenneren.


Optimal forbrenning sikrer høy driftsregularitet og maksimal forbrenningsvirkningsgrad. Dette gir en røykgass med høyt kulldioksydinnhold - CO2  og minimal sotmengde.


Luftreguleringen foregår med stillmotor.


Motoren er koblet direkte til luftspjeldet og innstilling av luftspjeldets åpning og inn- og utkobling av høyflamme, foretas med selvsperrende nokker. Nokkene har hendler med fargekoder. Stillmotoren er utstyrt med skala som viser luftspjeldets posisjon. Skalaen har fargede sektorer hvor fargene er analoge med hendlene. Motoren kan innstilles slik at høyflamme ligger inne når luftspjeldet beveger seg fra høy- til lavflamme. Dett hindrer utblåsing av flammen inntil luften har stabilisert seg.


Luftspjeldet er stengt i stillstandsperioden. Lukket luftspjeld hindrer nedkjøling av heteflatene. Under brennerens utluftingssyklus åpner luftspjeldet og sikrer en meget god utlufting av kjelen før start.


Lav startbelastning med etterfølgende trinnvis belastningsøkning opp til full last gir den beste betingelse for en absolutt pulsasjonsfri og myk start.


HF-520 tilfredsstiller de europeiske forbrenningsnormer.


Oljekvaliteter: Fyringsolje nr. 1 (2,8 cSt v/40oC) og spesialdestillater.