Komplett-Oppvarming.no
  Komplett Oppvarming AS      Telefon: 33 19 95 53

  Kategorier
ASKEAVSUGER
AKUMULATORTANKER
BIOMAX PELLETSKJELE BOLIGHUS
BIO-THERM HESTGJØDSELBRENNER
Sekkesymaskin
BIOVARME
ELPAN-WANPAN VARMELISTER
ENERGIMÅLERE
FLIS OG PALLEHUGGERE
FLISFYRING
FILTER TIL VANNBÅREN VARME
FLISSILOER
GULVVARME
HOBBY VEKSTHUS
HALM/VEDBRENNER
KULVERTRØR-MAXITHERM
LADDOMAT
OLJE OG GASSBRENNERE
PELLETERINGSANLEGG
PUMPER
PELLETSBRENNERE
RØR
REMS RØRVERKTØY
RØYKAVSUG
Røykrørstermostat
STØVSUGERE
SOLVARME
SHUNTMODELLER
Swebo FBS Styring
TRANSPORTSYSTEM PELLETS
TREPELLETS
VED OG PELLETSFYRTE ANLEGG
 • arimax 240
 • arimax 35 +
 • villakjelen komplett pelletskjele
 • arimax 60
 • Orlan gasogen
 • Allmat vedfyrt varmluft
 • Biomax 16 kw pelletskjele
 • Biomax 30 kw pelletskjele
VEDUTSTYR
VARMEVIFTER
VARMTVANSBERDERE
VARMEELEMENTER
VARMEVEKSLERE
VINDMØLLER
MASASJEKREM
RIBBERØR

KONTAKT OSSVED OG PELLETSFYRTE ANLEGG

Arimax 240 er en alsidig kjele som er i hovedsak lagd for fast brendsl og fungerer bare overforbrenningsprinsipp. I den kan en brenne flere faste brendslen og den kan lett konverteras till forbrenning med flis, pellets og torv som brendsl. <br> <br>I overforbrenningskjelen er hele brendslemengden samtidigt med i forbrenningen. Dette leder till att kjelens brennereffekt er som størst i starten og minsker i takt med at brendslet minsker på branndristen. Kjelen er veldig lett å endra till en pelletsfyring pelletsbrenneren monteres i noen av de 2 lukene som går till fyringsrommet. <br> <br>Den anbefalte husstørelsen som skall uppvarmas er 80-200 m2, den anbefalte volymen for ackumulatortanken er 1000-3000 l. Kjelen rekommenderas ikke og anvendes uten ackumulatortank. 38f78t0t.pdf
Arimax 240 er en alsidig kjele som er i hovedsak lagd for fast brendsl og fungerer bare overforbrenningsprinsipp. I den kan en brenne flere faste brendslen og den kan lett konverteras till forbrenning med flis, pellets og torv som brendsl.

I overforbrenningskjelen er hele brendslemengden samtidigt med i forbrenningen. Dette leder till att kjelens brennereffekt er som størst i starten og minsker i takt med at brendslet minsker på branndristen. Kjelen er veldig lett å endra till en pelletsfyring pelletsbrenneren monteres i noen av de 2 lukene som går till fyringsrommet.

Den anbefalte husstørelsen som skall uppvarmas er 80-200 m2, den anbefalte volymen for ackumulatortanken er 1000-3000 l. Kjelen rekommenderas ikke og anvendes uten ackumulatortank.