Komplett-Oppvarming.no
  Komplett Oppvarming AS      Telefon: 33 19 95 53

  Kategorier
ASKEAVSUGER
AKUMULATORTANKER
BIOMAX PELLETSKJELE BOLIGHUS
BIO-THERM HESTGJØDSELBRENNER
BIOVARME
DIESELTANKER
ELPAN-WANPAN VARMELISTER
ENERGIMÅLERE
 • Kamstrup Energimåler
 • villamåler
FLIS OG PALLEHUGGERE
EMBALASJE-POTETSEKKER
FLISFYRING
FILTER TIL VANNBÅREN VARME
FLISSILOER
GULVVARME
HOBBY VEKSTHUS
HALM/VEDBRENNER
KULVERTRØR-MAXITHERM
LADDOMAT
OLJE OG GASSBRENNERE
PELLETERINGSANLEGG
PUMPER
PELLETSBRENNERE
RØR
REMS RØRVERKTØY
RØYKAVSUG
Røykrørstermostat
STØVSUGERE
SOLVARME
SHUNTMODELLER
Swebo FBS Styring
TRANSPORTSYSTEM PELLETS
TREPELLETS
VED OG PELLETSFYRTE ANLEGG
VEDUTSTYR
VARMEVIFTER
VARMTVANSBERDERE
VARMEELEMENTER
VARMEVEKSLERE
LEVERTE ANLEGG
VINDMØLLER
MASASJEKREM
RIBBERØR
STARING SEMENT OG MINIBLANDERE
STAV VIBRATORER-JORDSTAMPERE-PLATEVIBERATORER

KONTAKT OSSvillamåler
MULTICAL 402, den kompakte ultralydsmåler, registrerer i kraft av sin høye målenøjagtighet det presise forbrug.
Måleren er vedligeholdelsesfri og har lang levetid, hvilket garanterer en minimal årlig driftsomkostning.
MULTICAL 402 anvendes til varme-, kjøle- og kombineret varme/kjølemåling på alle vandbaserede anleg med temperaturer fra 2 til 160°C. Måleren er udviklet til at måle energiforbrug i lejligheter, en- og flerfamilieshus, boligforeninger, og mindre industri.