Komplett-Oppvarming.no
  Komplett Oppvarming AS      Telefon: 33 19 95 53

  Kategorier
ASKEAVSUGER
AKUMULATORTANKER
BIOMAX PELLETSKJELE BOLIGHUS
BIO-THERM HESTGJØDSELBRENNER
BIOVARME
 • Arimax Hakejet
 • Biojet P & Biojet T
 • Bio-Therm Hest
 • Swebo Energibrenner.
 • Multijet
 • skorsteiner
 • Vedkjeler
 • Vedfyrt Varmluftsanlegg
 • DCM pelletskjeler
DIESELTANKER
ELPAN-WANPAN VARMELISTER
ENERGIMÅLERE
FLIS OG PALLEHUGGERE
EMBALASJE-POTETSEKKER
FLISFYRING
FILTER TIL VANNBÅREN VARME
FLISSILOER
GULVVARME
HOBBY VEKSTHUS
HALM/VEDBRENNER
KULVERTRØR-MAXITHERM
LADDOMAT
OLJE OG GASSBRENNERE
PELLETERINGSANLEGG
PUMPER
PELLETSBRENNERE
RØR
REMS RØRVERKTØY
RØYKAVSUG
Røykrørstermostat
STØVSUGERE
SOLVARME
SHUNTMODELLER
Swebo FBS Styring
TRANSPORTSYSTEM PELLETS
TREPELLETS
VED OG PELLETSFYRTE ANLEGG
VEDUTSTYR
VARMEVIFTER
VARMTVANSBERDERE
VARMEELEMENTER
VARMEVEKSLERE
LEVERTE ANLEGG
VINDMØLLER
MASASJEKREM
RIBBERØR
STARING SEMENT OG MINIBLANDERE
STAV VIBRATORER-JORDSTAMPERE-PLATEVIBERATORER

KONTAKT OSSVedkjeler


SWEBOs vedpannor i MA-serien är en miljögodkänd och typgodkänd vedpanneserie som spänner effektmässigt från 20kW till 80kW. MA-serien arbetar med en fläktstyrd omvänd förbränning av veden genom förgasningsprincipen. Alla pannor har ett väl tilltaget vedmagasin och vedlängder upp till 0.5 meter eldas utan problem i pannan. Det stora vedmagasinet sparar både tid och bränsleåtgång och askmängden är ca. 1-2% av tillfört bränsle. Alla pannor har väl tilltagna tjocklekar på pannplåt och keramik, allt för att säkerställa en långsiktig drift.

MA-serien är helt olik traditionella vedpannor. Förbränningen arbetar genom vedens förgasning och förbränning på ca 1100°C. Internfläkten stödjer förbränningen genom att styra primärluften in i vedmagasinet och det sekundära luftflödet i munstycket. Detta ger en mycket effektivt förbränning och minskar bränsleåtgången upp till 40% beroende på bränsle.Produktblad MA zf035o2n.pdf
Produktblad Arimax taod0mtt.pdf
Produktblad Arimax 35 urj0o52q.pdf
Produktblad Arimax 60 zeg1685o.pdf

Arimax Vedo är en effektiv och modern vedpanna för anslutning mot ackumulatortank och kan även utrustas med pelletsbrännare. Vedo uppfyller de senaste och högsta kraven (klass 3) i Europanormerna för minimala utsläpp och bästa verkningsgrad. Tack vare pannans optimala förbränning, högeffektiv konvektion och utmärkta isolering erhålles en hög pannverkningsgrad (90%) och begränsade miljöutsläpp.

Vedo arbetar enligt principen ”omvänd förbränning” där veden förgasas och förbränns effektivt under hög temperatur i pannans keramikinklädda nedre del.

Vedo är konstruerad för att användas tillsammans med ackumulatortank. I SWEBOs sortiment finns flera olika typer av ackumulatortank som passar de flesta system. Lämplig volym är 1500Til 2500 LiterArimax 240 är en mångsidig panna som är i huvudsak avsedd för fast bränsle och fungerar enligt överförbränningsprincipen. I den kan man bränna flera fasta bränslen och den kan lätt konverteras till förbränning med flis, pellets och torv som bränslen.

I överförbränningspannan är hela bränslemängden samtidigt med i förbränningen. Detta leder till att pannans bränneffekt är som störst i början och minskar i takt med att bränslet minskar på rostret. Pannan är mycket lätt att ändra till en pelletseldad panna då pelletsbrännaren monteras i någon av de 2 luckor som går till eldstaden.

Den rekommenderade våningsytan som skall uppvärmas är 80-200 m2, den lämpliga volymen
för ackumulatortanken er 1000til 3000Lier
Det anbefalles ikke å fyre uten Akumulatortank

I Arimax underförbränningspanna matas bränslet genom luckan på pannans övre sida till eldstaden. En stor eldstad underlättar uppvärmningsarbetet betydligt tack vare den långa brinntiden. En ren förbränning vid hög temperatur minskar bränsleförbrukningen och pannans sotningsbehov, när pannan en gång har justerats är den mycket ekonomisk att använda.

Bränslets förbränning sker i två faser:
- Bränslet förgasas på rostret under inverkan av glödbädden och primärluften
- En förvärmd sekundärluft blandas med gaserna, varvid förbränningen sker fullständigt i pannans efterbrännkammare.

Vid sidan om en panna med omvänd förbränning är underförbränningspannan, tack vare förbränningens effektivitet, den bästa panntypen för fast bränsle.


Effektiv: Orlán kjelen har en ekstremt stabil termostatstyret forbrending, hvilket gir deg store fordeler i daglig brug. Den seneste teknologi er anvendt i udformning av brendkammeret. Dette gir en så høy forbrendingstemperatur at veden forgasses og man får et maximalt energiudbytte av veden. Dette gjør også Orlán kjelen til en av de mest miljøvenlige kjeler på markedet.Leveres fra 18- 130KW.