Komplett-Oppvarming.no
  Komplett Oppvarming AS      Telefon: 33 19 95 53

  Kategorier
ASKEAVSUGER
AKUMULATORTANKER
BIOMAX PELLETSKJELE BOLIGHUS
BIO-THERM HESTGJØDSELBRENNER
Sekkesymaskin
BIOVARME
ELPAN-WANPAN VARMELISTER
ENERGIMÅLERE
FLIS OG PALLEHUGGERE
FLISFYRING
FILTER TIL VANNBÅREN VARME
FLISSILOER
GULVVARME
HOBBY VEKSTHUS
HALM/VEDBRENNER
KULVERTRØR-MAXITHERM
LADDOMAT
OLJE OG GASSBRENNERE
PELLETERINGSANLEGG
PUMPER
PELLETSBRENNERE
RØR
REMS RØRVERKTØY
RØYKAVSUG
Røykrørstermostat
STØVSUGERE
SOLVARME
SHUNTMODELLER
Swebo FBS Styring
TRANSPORTSYSTEM PELLETS
TREPELLETS
VED OG PELLETSFYRTE ANLEGG
VEDUTSTYR
VARMEVIFTER
VARMTVANSBERDERE
VARMEELEMENTER
VARMEVEKSLERE
VINDMØLLER
MASASJEKREM
RIBBERØR

KONTAKT OSSSOLVARMESolvarmehttp://www.solgruppen.se/pdf/lesolkatalog_nr_3.pdf

Westech Solar har utviklet en effektiv og enkel metode for vannvarming ved hjelp av solenergi. De unike varmerørene
arbeider etter ”termos” prinsippet. I glassrør med en diameter på 70 mm

og en lengde på 1,7 m er det satt inn et kobberrør. Til kobberrøret,

som er fylt med et transportmedium, er det festet ei plate av aluminium

med et varmeabsorberende belegg. Glasset i røret er 2 mm tykt, og det

suges vakuum i røret (<5 x 10-2 Pa). Derved blir røret ”isolert” slik

at det avgir minimalt med varme til atmosfæren igjen. I toppen av

glassrøret ledes kobberrøret inn i et manifold der det sirkuleres vann.

Vannet varmes opp av kobberrøret. Kobberrøret kan få en temperatur på

opp til 220˚C, og ved å koble sammen mange rør vil systemet kunne

forsyne husstanden med varmt vann store deler av året. I tillegg vil

varmtvannsberederen kunne utstyres med el-varmekolber eller tilpasses

andre energibærere.


Et komplett solfangersystem består av solfangerrør

og stativ for disse, akumulatortank, styreenhet med elektronisk

termostatstyring og pumpeenhet, samt spesialbereder med

varmtvannsspiral.

30 solfangerrør er normalt tilstrekkelig for å varme tappevann til en enebolig. Fordelen med våre solfangere er at de er mer effektive (absorbsjonskoeffisient >92%) og mindre følsomme for lekkasjer enn konvensjonelle solfangere. Selv om ett rør skulle bli ødelagt, kan systemet fortsette å produsere varmtvann.


For mer informasjon om våre solfangersystemer, se våre informasjonsid


solvarmesystem solvarmesystem
solvarmesystem

Bli med oss for å trygge miljøet vi er avhengige av for å leve. Det er ikke så kostbart og komplisert som du tror!


GRATIS ENERGI OG REN ENERGIER DET MULIG?

Det er stadig økende fokus på fornybare

energiformer og redusert forbruk av energi fra strømnettet. Elektrisk

kraft er en energikilde vi har kunnet bruke med god samvittighet i

Norge, fordi den til stor del er basert på ”ren” vannkraft. Nå ser vi

imidlertid slutten på denne æraen, og det nevnes stadig oftere planer om

gasskraftverk og andre forurensende energikilder basert på fossile

brennstoff. Det er imidlertid en energikilde som vi til nå kun har tatt i bruk i liten grad her nord, og det er direkte solvarme.

HVA KAN DU GJØRE?

Vi er alle med på å sløse med den rene kraften vår. Ved å bruke ineffektive varmekilder som panelovner og gulvvarme basert på elektrisk kraft, forbruker vi energi uten tanke på at virkningsgraden på disse varmekildene

er kun 95%. Med bruk av luft/luft varmepumpe kan vi få en virkningsgrad

på 300%! Dårlig isolering og trekkfulle vinduer er en annen måte å

sløse med energi. Ca 50% av vårt energiforbruk går til oppvarming. Hva

hvis vi tar i bruk SOLENERGI i større grad? Denne varmen kan både brukes

til vannvarming for tappevann, og til oppvarming via radiatorer og gulvvarme.
HVORDAN EFFEKTIVT UTNYTTE SOLENERGI?
Solcellepaneler (Poly

Voltaic Cells) kan høyst gi en virkningsgrad på 14% med dagens

teknologi. For å drive en Laptop må det investeres i et anlegg som

koster 10 ganger verdien av utstyret den skal drive.

Termiske solpaneler kan

gi mer enn 70% totalvirkningsgrad, og derved forsyne oss med store

mengder energi fra paneler med beskjedne dimensjoner. Våre THERMASOL solfangere

er blant de mest kostnadseffektive på markedet, og våre komplette

systemer gir mulighet for stor grad av egeninnsats under montering. Et

anlegg som gir 4000 Wp (Watt peak eller spissverdi) dekker ca 60% av

varmtvannsbehovet til en familie på 4 personer. Investeringskostnadene

er tilbakebetalt i løpet av 4-6 år. Deretter er varmtvannet gratis! Et slikt solvarmeanlegg

tar liten plass, og kan senere bygges ut etter behov hvis man også

ønsker å bruke vannet til romoppvarming. I de perioder der

solvarmeinnstrålingen ikke strekker til må man bruke andre varmekilder. Det kan være en pelletskamin eller en elektrisk varmekolbe.Solvarme
Solvarme
Solvarme
KAN SOLENERGI UTNYTTES PÅ ANDRE MÅTER?

Stadig flere tar i bruk utendørs badeanlegg. Disse har stort sett en begerenset sesong på våre breddegrader, men med et solvarmeanlegg kan sesongen utvides med flere måneder! I kommunale badeanlegg er det betydelige beløp å spare, samtidig som det gir et bedre miljø. Det samme gjelder varmtvannsforsyningen

til skoler, institusjoner og kontorbygg. Det er en stadig utvikling

også når det gjelder strømproduksjon fra lavtemperatur vann. Det forskes

nå på turbiner som kan drive en generator med hjelp av vann på +70ºC. I

perioder med for lav solinnstråling vil også denne kunne drives med ved

eller pellets. Et slikt system er stipulert til å gi en energipris på

20% av prisen som i dag er vanlig for energi fra solcellepaneler. Vi vil

holde oss oppdaterte på dette området og tilby slike systemer så snart

de er kommersielt tilgjengelige.

HVEM BØR TA DENNE TEKNOLOGIEN I BRUK?

Etter vår oppfatning bør alle bygninger utrustes med termiske solfangere. Soloppvarming må planlegges inn i alle nye hus.

Med et felles løft vil vi raskt kunne redusere vårt behov for

forurensende kraft, og samtidig spare miljøet, økonomien vår og kommende

generasjoner for unødvendige belastninger.