Komplett-Oppvarming.no
  Komplett Oppvarming AS      Telefon: 33 19 95 53

  Kategorier
ASKEAVSUGER
AKUMULATORTANKER
BIOMAX PELLETSKJELE BOLIGHUS
BIO-THERM HESTGJØDSELBRENNER
Sekkesymaskin
BIOVARME
ELPAN-WANPAN VARMELISTER
 • Elpann
 • Wanpann
ENERGIMÅLERE
FLIS OG PALLEHUGGERE
FLISFYRING
FILTER TIL VANNBÅREN VARME
FLISSILOER
GULVVARME
HOBBY VEKSTHUS
HALM/VEDBRENNER
KULVERTRØR-MAXITHERM
LADDOMAT
OLJE OG GASSBRENNERE
PELLETERINGSANLEGG
PUMPER
PELLETSBRENNERE
RØR
REMS RØRVERKTØY
RØYKAVSUG
Røykrørstermostat
STØVSUGERE
SOLVARME
SHUNTMODELLER
Swebo FBS Styring
TRANSPORTSYSTEM PELLETS
TREPELLETS
VED OG PELLETSFYRTE ANLEGG
VEDUTSTYR
VARMEVIFTER
VARMTVANSBERDERE
VARMEELEMENTER
VARMEVEKSLERE
VINDMØLLER
MASASJEKREM
RIBBERØR

KONTAKT OSSELPAN-WANPAN VARMELISTER

Elpan – Wanpans produkter har en gjnnemført produktkvalitet.

Farve og finish av høy kvalitet sikres ved en pulverlakering med polyesterlak.

Standardfarverne finnes i glans 60 og har en lagtykkelse på 60 u-meter, hvilket gir en optimal korrosionsbeskyttelse.

Plastdelene leveres som gennemfarvede i standardfarverne.

Farver kontrolleres løpende, så eventuelle farveforskelle ved flere leveranser holdes på et absolutt minimum. Se www.elpan.dk.
 Monteringsveiledning qvx2j56c.pdf
Eksempel på varmelist
langs gulv