Komplett-Oppvarming.no
  Komplett Oppvarming AS      Telefon: 33 19 95 53

  Kategorier
ASKEAVSUGER
AKUMULATORTANKER
BIOMAX PELLETSKJELE BOLIGHUS
BIO-THERM HESTGJØDSELBRENNER
BIOVARME
DIESELTANKER
ELPAN-WANPAN VARMELISTER
ENERGIMÅLERE
FLIS OG PALLEHUGGERE
EMBALASJE-POTETSEKKER
FLISFYRING
FILTER TIL VANNBÅREN VARME
FLISSILOER
 • Arimax Flissilo
 • Swebo S.M.S System
 • Swebo s Serie
GULVVARME
HOBBY VEKSTHUS
HALM/VEDBRENNER
KULVERTRØR-MAXITHERM
LADDOMAT
OLJE OG GASSBRENNERE
PELLETERINGSANLEGG
PUMPER
PELLETSBRENNERE
RØR
REMS RØRVERKTØY
RØYKAVSUG
Røykrørstermostat
STØVSUGERE
SOLVARME
SHUNTMODELLER
Swebo FBS Styring
TRANSPORTSYSTEM PELLETS
TREPELLETS
VED OG PELLETSFYRTE ANLEGG
VEDUTSTYR
VARMEVIFTER
VARMTVANSBERDERE
VARMEELEMENTER
VARMEVEKSLERE
LEVERTE ANLEGG
VINDMØLLER
MASASJEKREM
RIBBERØR
STARING SEMENT OG MINIBLANDERE
STAV VIBRATORER-JORDSTAMPERE-PLATEVIBERATORER

KONTAKT OSSSwebo s Serie

SWEBO S 6 SERIEN
SWEBO S-serie består Av ett antal ulika smarte moduler som alle drives med hydrauliske skraper der en kan få det billigste siloen (S6) i byggsatser med målenr 2,8 x 1,2 meter (max 2 i bredden) og 2 st ulika høyder på veggene. Siloen blir også biligre når de leveres umontert men også med veldigt høy kvalitet. Siloen klarer belastninger på upp til ca 16 m3SWEBOs S8 förråd är byggt med tanke på att det ska kunna arbeta i miljöer som kräver ännu högre lastförmåga. Bottenplattan som mäter 3 x 2,4 meter levereras utan väggar för att dessa ska monteras på plats. Det hydrauliska förrådet drivs med 2 st skrapor i industrikvalitet samt med ett antal motskrapor för att göra förrådet mer effektivt. SWEBOs största modell av S-serien –S16, är en bottenplatta på 6 x 2,4 meter.

Samtliga förråd av S-serien levereras antingen med en separat förrådstyrning eller så är de integrerade i styrningen till förbränningsanläggingen om förråden ingår i en totalleverans med panna, brännare och förråd.

SWEBOs S8 silo er byggd med tanke på att det skal kunne arbeide i miljøer som krever enda høyere laste kapasitet. Bunnplaten som måler 3 x 2,4 meter levereres uten veggar for att disse ska monteres på plass. Det hydrauliske silosystemet drive med 2 stk skraper i industrikvalitet samt med ett antal motskraper for att gjøre siloen mer effektivt. SWEBOs største modell av S-serien –S16, er en bunnplate på 6 x 2,4 meter.

Samtliga siloer av S-serien levereres med en separat siloutrustning eller så er de integrerade i styringen till forbrenningsanlegget om siloen ingår i en totallevering med kjele, brenner og silo.

Her er ferdig Swebo S-6 og S-6
Silo med vegger

Her er S-6og S-8 Silobunn med skraper
En kan lage eller bruke Lecavegger selv