Komplett-Oppvarming.no
  Komplett Oppvarming AS      Telefon: 33 19 95 53

  Kategorier
ASKEAVSUGER
AKUMULATORTANKER
BIOMAX PELLETSKJELE BOLIGHUS
BIO-THERM HESTGJØDSELBRENNER
BIOVARME
 • Arimax Hakejet
 • Biojet P & Biojet T
 • Bio-Therm Hest
 • Swebo Energibrenner.
 • Multijet
 • skorsteiner
 • Vedkjeler
 • Vedfyrt Varmluftsanlegg
 • DCM pelletskjeler
DIESELTANKER
ELPAN-WANPAN VARMELISTER
ENERGIMÅLERE
FLIS OG PALLEHUGGERE
EMBALASJE-POTETSEKKER
FLISFYRING
FILTER TIL VANNBÅREN VARME
FLISSILOER
GULVVARME
HOBBY VEKSTHUS
HALM/VEDBRENNER
KULVERTRØR-MAXITHERM
LADDOMAT
OLJE OG GASSBRENNERE
PELLETERINGSANLEGG
PUMPER
PELLETSBRENNERE
RØR
REMS RØRVERKTØY
RØYKAVSUG
Røykrørstermostat
STØVSUGERE
SOLVARME
SHUNTMODELLER
Swebo FBS Styring
TRANSPORTSYSTEM PELLETS
TREPELLETS
VED OG PELLETSFYRTE ANLEGG
VEDUTSTYR
VARMEVIFTER
VARMTVANSBERDERE
VARMEELEMENTER
VARMEVEKSLERE
LEVERTE ANLEGG
VINDMØLLER
MASASJEKREM
RIBBERØR
STARING SEMENT OG MINIBLANDERE
STAV VIBRATORER-JORDSTAMPERE-PLATEVIBERATORER

KONTAKT OSSBiojet P & Biojet T

Brosjyrer og data i97j468e.pdf
Ved utviklingen av Biojet-brennerens vannkjølte brennerhode har vi utnyttet det beste muligheten og den erfaringen som en kan få fra forskning og anvendning. Med Arimax Biojet kan en brenne pellets, stycketorv, briketter, flis og sagmug. Arimax Biojet underskrider dagens strengeste utslipsgrenser med upp till 10 ganger bedere verdi en det som er gogkjent.

Brenneren er veldigt driftsikker og enkel å håntere. Biojet P er utrusted med ett støpejernsrist speciellt utformet for pelletsfyring og flisfyring og Biojet T har ett rustfritt rist med ristskraper som rengjør ristflaten og hålder den reninere fra slagg og sintringar.

Utrustningen fungerer bra også med lavlast, det anvendbara effektområdet i kontinuerlig drift er 20-100%. T.ex. med pannan Arimax Bio 300 kW och pellets som brensle fik en med nominell effekt en virkningsgrad på 90% og med låglast 85%.