Komplett-Oppvarming.no
  Komplett Oppvarming AS      Telefon: 33 19 95 53

  Kategorier
ASKEAVSUGER
AKUMULATORTANKER
BIOMAX PELLETSKJELE BOLIGHUS
BIO-THERM HESTGJØDSELBRENNER
BIOVARME
 • Arimax Hakejet
 • Biojet P & Biojet T
 • Bio-Therm Hest
 • Swebo Energibrenner.
 • Multijet
 • skorsteiner
 • Vedkjeler
 • Vedfyrt Varmluftsanlegg
 • DCM pelletskjeler
DIESELTANKER
ELPAN-WANPAN VARMELISTER
ENERGIMÅLERE
FLIS OG PALLEHUGGERE
EMBALASJE-POTETSEKKER
FLISFYRING
FILTER TIL VANNBÅREN VARME
FLISSILOER
GULVVARME
HOBBY VEKSTHUS
HALM/VEDBRENNER
KULVERTRØR-MAXITHERM
LADDOMAT
OLJE OG GASSBRENNERE
PELLETERINGSANLEGG
PUMPER
PELLETSBRENNERE
RØR
REMS RØRVERKTØY
RØYKAVSUG
Røykrørstermostat
STØVSUGERE
SOLVARME
SHUNTMODELLER
Swebo FBS Styring
TRANSPORTSYSTEM PELLETS
TREPELLETS
VED OG PELLETSFYRTE ANLEGG
VEDUTSTYR
VARMEVIFTER
VARMTVANSBERDERE
VARMEELEMENTER
VARMEVEKSLERE
LEVERTE ANLEGG
VINDMØLLER
MASASJEKREM
RIBBERØR
STARING SEMENT OG MINIBLANDERE
STAV VIBRATORER-JORDSTAMPERE-PLATEVIBERATORER

KONTAKT OSSSwebo Energibrenner.


www.swebo.se


Produktblad Swebo Energibrenner. <br> kqa8pljw.pdf
Brenneren for extreme brensel
Vi har over 30 års erfaring med alternative brenslen, og har utveiklet en effektivt, miljøvenlig helautomatisk anlegg for fyring av flis, sagmug, stycketorv, pellets med mere samt at ulika brenslen kan blandes. Forbrenningen av brenslet skjer i en forovn som brendslet matas in med en transportskruve fra brenslebehålleren. Fordelen med forovnen er at forbrenningen skjer vid veldig høj temperatur, strax under 1000 grader samt at primerluften alltid er forvarmd till ca 400 grader. De heta røkgasene ledes derefter in i varmekjelen. Fyringen kan skje med mange ulike materialer med en fuktighet på upp till 45%.

SWEBO Energibrenere levereres med vår unika modulerande styrning SA2. Den gir en exakt og fullstendig forbrenning med en betydligt høyere verkningsgrad og laverte brensleforbruk en de fleste system som har en forbrenning direkt i varmekjelen. Størelser fra 65-500kW som tilpasses efter respektive Fyrrom. Siloer fines fra 800 liter till 200 m3.