Komplett-Oppvarming.no
  Komplett Oppvarming AS      Telefon: 33 19 95 53

  Kategorier
ASKEAVSUGER
AKUMULATORTANKER
BIOMAX PELLETSKJELE BOLIGHUS
BIO-THERM HESTGJØDSELBRENNER
BIOVARME
 • Arimax Hakejet
 • Biojet P & Biojet T
 • Bio-Therm Hest
 • Swebo Energibrenner.
 • Multijet
 • skorsteiner
 • Vedkjeler
 • Vedfyrt Varmluftsanlegg
 • DCM pelletskjeler
DIESELTANKER
ELPAN-WANPAN VARMELISTER
ENERGIMÅLERE
FLIS OG PALLEHUGGERE
EMBALASJE-POTETSEKKER
FLISFYRING
FILTER TIL VANNBÅREN VARME
FLISSILOER
GULVVARME
HOBBY VEKSTHUS
HALM/VEDBRENNER
KULVERTRØR-MAXITHERM
LADDOMAT
OLJE OG GASSBRENNERE
PELLETERINGSANLEGG
PUMPER
PELLETSBRENNERE
RØR
REMS RØRVERKTØY
RØYKAVSUG
Røykrørstermostat
STØVSUGERE
SOLVARME
SHUNTMODELLER
Swebo FBS Styring
TRANSPORTSYSTEM PELLETS
TREPELLETS
VED OG PELLETSFYRTE ANLEGG
VEDUTSTYR
VARMEVIFTER
VARMTVANSBERDERE
VARMEELEMENTER
VARMEVEKSLERE
LEVERTE ANLEGG
VINDMØLLER
MASASJEKREM
RIBBERØR
STARING SEMENT OG MINIBLANDERE
STAV VIBRATORER-JORDSTAMPERE-PLATEVIBERATORER

KONTAKT OSSBio-Therm Hest

Nå kan vi tilby et forbrenningsanlegg for heste- og kyllingsgjødsel med godkjente utslipp. Anlegget løser avfallsproblemet for rideklubber, kyllingoppdrettere osv., samtidig som man får benyttet avfallet som energi.

Link fra Drammens Tidene


Se brosjyre r204k1m2.pdf