SWEBO BIOTHERM BRÄNNKAMMARE

SWEBO BioTherm - utvecklad brännkammare som eldar svåra bränslen såsom häst- och hönsgödsel, extremt fuktig flis, slaktavfall med mera.SWEBO BioTherm är ett resultat av ett mångårigt forsknings- och utvecklingsprojekt och har, som så många andra av våra produkter, satt sin prägel på energimarknaden. Brännaren kan elda svåra bränslen som häst- och hönsspillning, extremt fuktig flis (med en fukthalt på upp till 61%), slaktavfall med mera. Med andra ord är den en multibrännare i ordets rätta bemärkelse.

Med den höga verkningsgraden som SWEBO BioTherm arbetar med och tack vare den unika förbränningskonstruktionen är den det mest miljövänliga och effektiva uppvärmningsalternativet i sitt slag, både driftmässigt och ekonomiskt.

SWEBO BioTherm finns i effektstorlekar från 80 till 1000 kW.

RELATERADE DOKUMENT

broschyr_biotherm_ex_2011_sv.pdf

1.4 M

broschyr_biotherm_2011_sv.pdf

695 K

prodblad_biotherm_2011_sv.pdf

340 K

instex_bergen.pdf

2.9 M

instex_danmark.pdf

2.3 M

instex_drammen.pdf

2.8 M

instex_haeggebylund.pdf

2.6 M

Nyheter

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

SWEBO Bioenergy ingår i R-Företagen, en kvalitetsstämpel för etisk trovärdighet och korrekt uppträdande inom företaget, på marknaden och i samhället.